Fundusz Promocji - Przepisy

Strategia dla branży mięsa końskiego na rok 2018

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Fundusz Promocji

Fundusz Promocji Mięsa Końskiego został utworzony na mocy ustawy z 22 maja 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 97 poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Jego główne działania mają na celu dofinansowanie promocji mięsa końskiego przez takie zadania, jak: szeroka informacja oraz promocja koniny, badania naukowe i rynkowe, wystawy zwierząt, szkolenia producentów.

W celu prowadzenia Funduszu została powołana Komisja Zarządzająca składająca się z 9 członków : 4 reprezentantów hodowców koni, 4 reprezentantów przedsiębiorców oraz reprezentanta Izb Rolniczych. Członków mianuje Minister Rolnictwa.

Przychody Funduszu to 0,1% kwoty netto od każdego konia zakupionego przez przedsiębiorcę. Potwierdzenie uiszczenia opłaty następuje przez podpisanie odpowiedniego oświadczenia. Następnie przedsiębiorca co kwartał składa pisemną deklarację oraz przekazuje pieniądze do Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, którym zarządza Agencja Rynku Rolnego.

Na wysokość kwoty Funduszu składają się opłaty przedsiębiorców oraz odsetki bankowe. Prawidłowość odprowadzania składek do Funduszu jest kontrolowana przez organ podatkowy pierwszej instancji, który w razie zaległości wydaje decyzję o wysokości zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem ustawowych odsetek. Wypłata zaliczki na zadania następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Biuro Promocji Żywności ARR oraz Komisję Zarządzającą, pozostała część kwoty zostaje wypłacona po złożeniu : wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania oraz szczegółowego zestawienia wydatków wraz z wykazem umów, rachunków i faktur. Komisja ma za zadanie kontrolowanie wypłat na zadania związane z promocją.

(fragment kwartalnika "Hodowca i jeździec", wiosna 2013. Tekst: MarzenaWoźbińska)

Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

W tym roku Polski Związek Hodowców Koni rozliczył już część zadań dofinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, a były to:
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy w Kętrzynie 16.730 zł,
Ogólnopolski Czempionat Ogierów w Kętrzynie 8.000 zł oraz dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku „Hodowca i Jeździec” 6.000 zł.
W kolejce do rozliczenia czeka jeszcze największa inicjatywa – dofinansowanie wystaw koni zimnokrwistych w całej Polsce kwotą prawie 112.000 zł.
Pieniądze z Funduszu przeznaczane są na organizację imprez oraz zakup nagród rzeczowych dla hodowców. Do rozliczenia pozostaje jeszcze prowadzenie strony internetowej kwotą 4.000 zł.
Na przyszły rok planowana jest modernizacja strony www, dzięki czemu będzie miała ciekawszą grafike i większą funkcjonalność.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z zadań współfinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego.

Strategia dla branży mięsa końskiego na rok 2018

Informujemy, że Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mięsa Końskiego przyjęła Strategię dla branży mięsa końskiego na rok 2018.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Pierwsze zadanie z FPMK zakończone

W dniach 5-7 maja br. na terenie Targów Poznańskich odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Inicjatywę wsparł Fundusz Promocji Mięsa Końskiego kwotą 4.300 zł, dzięki czemu zorganizowano przestronne stoisko dla Hodowców oraz ufundowano nagrody rzeczowe.
Komisja sędziowska wnikliwie oceniła konie zimnokrwiste zwracając uwagę na element kłody, który jest bardzo ważny w budowie konia ciężkiego.
Wystawa była okazją do spotkania hodowców z miłośnikami zwierząt i licznie odwiedzającą targi publicznością oraz do wspólnych rozmów na tematy hodowlane.

foto: Paulina Peckiel

Spotkanie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Końskiego


Dnia 28 marca 2017 roku zostało zorganizowane kolejne spotkanie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Końskiego,
na którym oprócz podsumowań już zrealizowanych zadań rozdzielano środki na nowe działania w zakresie Funduszu.

Komisja przeanalizowała zgłoszone wnioski i ostatecznie zaakceptowała 7. Największa kwota przeznaczona została na wystawy koni zimnokrwistych (nagrody rzeczowe dla hodowców) 108.000 zł.
Dzięki temu, hodowcy koni zimnokrwistych będą mogli liczyć na wartościowe i ciekawe nagrody.

Szczegółowe zestawienie przedstawiamy poniżej:

(plik pdf do pobrania),


Zadania Funduszu na rok 2017


Informujemy, że został otwarty już Plan Finansowy Funduszu na 2017 rok (plik pdf do pobrania), a w nim na początek zaplanowano 2 zadania:

 1. Organizacja Młodzieżowego Czempionatu Koni Zimnokrwistych
 2. Dofinansowanie czasopisma Hodowca i Jeździec.

Trzeba dodać, że artykuły o hodowli koni zimnokrwistych zajmują zwykle znaczną część objętości pisma, tak więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Zadania Funduszu na rok 2016


Plan finansowy Funduszu Promocji Mięsa Końskiego na rok 2016 plik do pobrania (pdf) - zaktualizowano 29.09.2016

Zrealizowane zadania Funduszu

Zadania Funduszu w 2016 roku

W minionym roku Polski Związek Hodowców Koni zrealizował 7 zadań w ramach środków Funduszu. Były to:

 1. Wystawy koni zimnokrwistych
 2. Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich.
 3. Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie.
 4. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec".
 5. Promocja mięsa końskiego podczas targów w Tokio (Japonia).
 6. Prowadzenie strony internetowej www.koninapoznajtensmak.pl
 7. Czempionat ogierów ras zimnokrwistych.

Łączna kwota wyniosła 157.300,00 zł i była najwyższa jak do tej pory. Koszty związane były w głównej mierze z organizacją wystaw oraz zakupie nagród rzeczowych dla hodowców najlepszych koni zimnokrwistych. Oprócz zadań realizowanych przez PZHK koninę promowano podczas pikniku programu „Poznaj dobrą żywność”. Koszty akcji to 6.541,00 zł. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Zadania Funduszu w 2015 roku

Za nami rok 2015, w którym zostało zrealizowanych 9 zadań w ramach Funduszu Promocji Mięsa Końskiego na łączną kwotę 142.410,00 zł, a były to:

 1. Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie.
 2. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec".
 3. Dzień dziecka w ogrodach Prezesa Rady Ministrów.
 4. Tradycja, jakość – Polski smak mięsa.
 5. Promocja mięsa końskiego podczas targów w Szanghaju (Chiny).
 6. Promocja Mięsa Końskiego podczas Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego "Wstępy".
 7. Wystawy koni zimnokrwistych.
 8. Promocja mięsa końskiego podczas targów w Tokio (Japonia).
 9. Wyjazd specjalistyczny na targi w Norymberdze.

Pieniądze w głównej mierze przeznaczone były na nagrody dla hodowców najlepszych koni zimnokrwistych, na zagraniczne wyjazdy promocyjne oraz organizację wystaw. Beneficjentami zadań były: Polski Związek Hodowców Koni, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Zadania Funduszu w 2014 roku

W 2014 roku zrealizowano 5 zadań w ramach Funduszu Promocji Mięsa Końskiego na łączną kwotę 133.000 zł:

 1. Czempionat ogierów ras zimnokrwistych w Kętrzynie
 2. Czempionat młodzieżowy koni zimnokrwistych w Kętrzynie
 3. Piknik Poznaj Dobrą Żywność w Warszawie
 4. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku Hodowca i Jeździec
 5. Wystawy koni zimnokrwistych
Zadania Funduszu w 2013 roku

Dofinansowanie do hodowli koni zimnokrwistych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego w 2013 roku:

 1. Promocja mięsa końskiego na targach Grune Woche Niemcy
 2. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku Hodowca i Jeździec
 3. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, stoisko promocyjne
 4. Promocja Mięsa Końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie
 5. II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty w Kętrzynie
 6. 6. Promocja mięsa końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013, stoisko promocyjne oraz reportaż + emisje w TVP

Razem: 149.500 zł

Zadania Funduszu w 2012 roku
 1. Wystawy koni zimnokrwistych współorganizowane z ośrodkami doradztwa rolniczego. Tym zadaniem zostało objętych 9 wystaw w całym kraju, w tym dofinansowano zakup nagród dla hodowców (skórzane kantary).
 2. Wystawa koni zimnokrwistych w Sedan, Francja. Dofinansowano wyjazd polskich hodowców z końmi, stoisko z degustacją polskich wędlin.
 3. Wystawa koni w Smolajnach, czerwiec 2012. Zakup nagród rzeczowych dla hodowców.
 4. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec".
 5. Dofinansowanie konferencji "Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce", która odbyła się w maju 2012 r. - część teoretyczna w Grudziącu, część wyjazdowa w SK Nowe Jankowice oraz w Stajni w Dolinie Brdy.
 6. Piknik "Poznaj Dobrą Żywność". Piknik w Warszawie z okazji Dnia Matki, stoisko promocyjne
 7. Promocja mięsa końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie, lipiec 2012r. Nagrody rzeczowe dla hodowców.
 8. II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty w Ketrzynie, wrzesień 2012r. Nagrody rzeczowe dla hodowców.
 9. Promocja Mięsa Końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012, październik 2012r., stoisko promocyjne.
c"); ?>