Kontakt

Adres
Przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Końskiego
Jerzy Gawarecki

Stado Ogierów Kętrzyn
ul. Bałtycka 3
11-400 Kętrzyn

tel. 0-600-800-975
Polski Związek Hodowców Koni
Marzena Woźbińska

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

tel. 22 628-03-61, 22 629-95-31, 22 628-98-38