Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego