Zapraszamy do kontaktu

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa
Fax: +48 22 628-68-79
NIP: 525-10-52-043
Numer kon­ta ban­ko­we­go:
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Końskiego
Jerzy Gawarecki

Stado Ogierów Kętrzyn
ul. Bałtycka 3
11-400 Kętrzyn

tel. 0-600-800-975

Polski Związek Hodowców Koni
Marzena Woźbińska

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

tel. 22 628-03-61, 22 629-95-31, 22 628-98-38