11 lutego 2019

Sprzedajesz koninę?

Prawdopodobnie miej­sca (skle­py, restau­ra­cje), wymie­nio­ne na naszej stro­nie: Gdzie kupić koni­nę? są nie do koń­ca aktu­al­ne. Niestety nie mamy moż­li­wo­ści ich wery­fi­ka­cji dopó­ki kon­kret­na […]
10 marca 2017

Skaryszewskie „Wstępy“

Tegoroczny Jarmark w Skaryszewie już za nami. Impreza odbyła się w dniach 6-7 marca i skupiła ponad 300 koni różnych ras i typów użytkowych.
7 września 2016

Czempionaty w Kętrzynie 2016

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich i 2 Ogólnopolskie Czempionaty wsparte Funduszem Promocji Mięsa Końskiego